บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

รวมพล \\\\

งาน “รวมพลลูกแม่โจ้ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม »

รวมพล \\\\

งาน “รวมพลลูกแม่โจ้ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม »

 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 อย่าลืม มาให้ได้นะครับ

19449430_1491060454248054_311809451_o

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
19415668_1491060450914721_1977479223_n

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้…อย่างเป็นทางการ…โดยประธาน กกต. ….

ภาพนิว1

การเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิติมศักดิ์และโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้กำหนดให้ชมรมสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อสมาชิกผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ/หรือ โล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558  ส่งรายชื่อมายังฝ่ายธุรการของสมาคมฯ ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

11997263_984709018216536_1578293480_n

โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้
11992569_984708991549872_1392451372_n

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแมโจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

mjulogo

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มะลิสุวรรณ ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดี โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมยินดี ในการนี้ ห้องประชุม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้