Category Archives: แนะนำศิษย์เก่า

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 อย่าลืม มาให้ได้นะครับ

19449430_1491060454248054_311809451_o

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
19415668_1491060450914721_1977479223_n

รายงานผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้…อย่างเป็นทางการ…โดยประธาน กกต. ….

ภาพนิว1