งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแมโจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557

mjulogo

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในการนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต มะลิสุวรรณ ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวแสดงความยินดี โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมยินดี ในการนี้ ห้องประชุม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *