บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

รวมพล \\\\

งาน “รวมพลลูกแม่โจ้ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม »

รวมพล \\\\

งาน “รวมพลลูกแม่โจ้ภาคใต้” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาเทศบาล 2 จังหวัดตรัง อ่านเพิ่มเติม »

 

เตรียม Kick Off!! …. MJU GO Green

mjulogo

11949549_984708338216604_1887201893_n       เริ่มก้าวไปพร้อม ๆ กัน มุ่งสู่ Top 5 ระดับประเทศ Green University Ranking มหาวิทยาลัยด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ในปีที่ผ่านมา แม่โจ้อยู่ในอันดับที่ 11 ของประเทศ) ผลที่ได้ก็คือพวกเราชาวแม่โจ้และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะได้อยู่ในสังคมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา 6 ด้านหลัก ๆ ที่เราช่วยกันได้ทุกคน

  1.  สถานที่และสาธารณูปโภค
  2.  การจัดการด้านพลังงาน
  3.  การจัดการขยะ
  4. การใช้น้ำ
  5. การจัดการระบบขนส่ง
  6. ด้านการศึกษา

        ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ผลักดันและส่งเสริมในด้านนี้อย่างจริงจังกล่าวว่า “เราควรจะเริ่ม Kick Off ประกาศให้ประชาคมแม่โจ้ทุกส่วนได้ตื่นตัวเพื่อช่วยกันผลักดัน เป้าหมายท๊อป 5 อยู่ไม่ไกล และน่าจะไปถึงระดับนานาชาติเพื่อเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ ความสำเร็จที่พวกเราต้องช่วยกันสร้างครับ” #MJU #GO #Green #มหาวิทยาลัยสีเขียว #Kickoff #แม่โจ้