รอบที่
1
วันพฤหัสที่ 21มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
2
วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
3
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส 60
รอบที่
4
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส 60
รอบที่
5
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
6
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
7
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
8
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
9
วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest นักศึกษารหัส 60
รอบที่
10
วันพฤหัสที่ 28 มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest นักศึกษารหัส 60
รอบที่
11
วันศุกร์ที่ 29มีนาคม 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
12
วันศุกร์ที่ 29มีนาคม 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
13
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 10.00น-12.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60
รอบที่
14
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 14.00น-16.00น
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
Posttest รหัส60