รอบที่
01
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
รอบที่
02
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
รอบที่
03
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
รอบที่
04
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
รอบที่
05
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
รอบที่
06
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
รอบที่
07
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
รอบที่
08
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
รอบที่
09
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
รอบที่
10
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
รอบที่
11
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
รอบที่
12
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
รอบที่
13
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
รอบที่
14
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
รอบที่
15
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
รอบที่
16
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
รอบที่
17
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
รอบที่
18
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560