รอบที่
01
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561
รอบที่
02
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2561
รอบที่
03
วันพฤหัสที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
รอบที่
04
วันพฤหัสที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
รอบที่
05
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสที่ 12 กรกฏาคม 2561
รอบที่
06
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสที่ 12 กรกฏาคม 2561
รอบที่
07
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561
รอบที่
08
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561
รอบที่
09
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561
รอบที่
10
วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561
รอบที่
13
วันอังคาร 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561
รอบที่
14
วันอังคาร 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561
รอบที่
15
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561
รอบที่
16
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561
รอบที่
17
วันพฤหัสที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561
รอบที่
18
วันพฤหัสที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561