รอบที่
01
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันท์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
02
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันท์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
03
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
04
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
05
วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
06
วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
07
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
08
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
09
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
10
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
11
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
12
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
13
วันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
14
วันพฤหัสที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
15
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
16
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
17
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
18
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
19
วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
20
วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
21
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่
22
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
กำหนดชำระค่าธรรมเนียม
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561