โครงการ “สภาอาสา แม่โจ้ – ชุมพร” ประจำปีการศึกษา 2563/กิจกรรม “สภาอาสา พาทำความดี น้องพี่ร่วมใจ ชายหาดสวยงาม”

ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2562 ณ อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมการเลือกชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกชมรมของนักศึกษา โดยมีชมรมนักศึกษาทั้งหมด 6 ชมรม อ่านเพิ่มเติม »

โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรุ่นที่ 82(FreshyNight Mju-82) –

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทำการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมด้วยชมรมดนตรีได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปีการศึกษา อ่านเพิ่มเติม »

 

โครงการ “สภาอาสา แม่โจ้ – ชุมพร” ประจำปีการศึกษา 2563/กิจกรรม “สภาอาสา พาทำความดี น้องพี่ร่วมใจ ชายหาดสวยงาม”

ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสภารีเควส

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562. เวลา 13.00 น. สภานักศึกษา ได้จัดตั้งโครงการสภารีเควส เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันบอกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ดร.วีรภรณี โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอละแม โดยมีท่านคณบดี อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

กิจกรรมการเลือกชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกชมรมของนักศึกษา โดยมีชมรมนักศึกษาทั้งหมด 6 ชมรม คือ ชมรมค่าอาสาพัฒนาชุมชม ชมรมดนตรี ชมรมกีฬาแม่โจ้-ชุมพร ชมรม

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดทำประกันชีวิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ในการนี้ให้นักศึกษาทุกท่าน มารับบัตรประกันอุบัติเหตุกลุ่มได้ที่นายสุวินัย  เลาวิลาศ ห้องงานกิจการนักศึกษา พร้อมกับรับฟังคำอธิบายวิธีการใช้ดังกล่าว ในเวลาราชการเท่านั้น

โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรุ่นที่ 82(FreshyNight Mju-82) –

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทำการเปิดภาคเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 และมีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมด้วยชมรมดนตรีได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านนันทนาการต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรรุ่นที่ 82และมีการประกวดดาวเดือนและดาวเทียมโดยผลประกวดเดือนได้แก่ นายอานพ ขวัญฤกษ์

สภานักศึกษาดำเนินโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง พัฒนามหาวิทยาลัยวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี คณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย

ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เข้ารับฟังการบรรยายจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

pic2

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร คณะผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรและอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะกรรมการผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานถวายเทียนพรรษา ณ วัดปากน้ำละแม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา  ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดปากน้ำละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมระดมพลังเยาวชนป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 15. กุมภาพันธ์. 2560. เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ. วิทยาลัยชุมพรบริหารธุรกิจ อ.หลังสวน. จ.ชุมพร. คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ร่วมแสดงพลังเยาวชนในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์