ภาพกิจกรรม โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ฐานการเรียนรู้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

ฐานเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดให้บริการบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน ท่านใดสนใจศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ สามารถติดต่อ/สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-519495 ต่องานบริการวิชาการและวิจัย
ฐานการเรียนรู้ กล้าปาล์มน้ำมัน ฐานการเรียนรู้ กล้าปาล์มน้ำมัน
ผู้ดูแล : อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม
ผู้ดูแล : คณาจารย์สาขาวิชาการประมง และ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ฐานการเรียนรู้ ไบโอดีเซล ฐานการเรียนรู้ ไบโอดีเซล
ผู้ดูแล : นายบุญโรช ศรีละพันธ์ (นักวิชาการเกษตร)
ฐานการเรียนรู้ ดอกหน้าวัว ฐานการเรียนรู้ ดอกหน้าวัว
ผู้ดูแล : นายวัชรินทร์ สุขเพชร (นักวิชาการเกษตร)
ฐานการเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฐานการเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผู้ดูแล : อาจารย์จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล
ผู้ดูแล : คณาจารย์สาขาวิชาการประมง
ฐานการเรียนรู้ การดำน้ำแบบ Scuba Diving ฐานการเรียนรู้ การดำน้ำแบบ Scuba Diving
ผู้ดูแล : นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ (ผู้ช่วยสอนดำน้ำและดูแลอุปกรณ์ดำน้ำ)
ฐานการเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและบริการวิชาการ ฐานการเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและบริการวิชาการ
ผู้ดูแล : นายติณณ์นกฤต พลไทย (นักวิชาการประมง)

กระดานสอบถาม

สมุดเยี่ยมชม