บทความโดย อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6 ด้วยวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้เกิดมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ทั้ง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แทบเล็ต ฯลฯ รวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ก็ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ E-Commerce, ระบบ E-Government , Social Network เป็นต้น ส่งผลให้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่นที่ 4 (IPv4) ที่ใช้ในปัจจุบันมีจำนวน IP Address ไม่เพียงพอและด้วยข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยของ IPv4 จึงมีการพัฒนามาตรฐานอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) ขึ้น ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนจาก... อ่านต่อ

Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป

Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป Image Resizer เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft PowerToys ของบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี(ลิขสิทธิ์ Freeware) โดยที่ Microsoft PowerToys Image Resizer เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการย่อขนาดของรูปภาพ หรือลดขนาดของไฟล์ภาพลง โดยที่ไม่ทำให้ความคมชัดของภาพนั้นลดลงจากเดิมมากนัก เกี่ยวกับ Microsoft PowerToys Image Resizer ชื่อโปรแกรม: Image Resizer ลิขสิทธิ์: Freeware ขนาดไฟล์: 521 KB ระบบปฏิบัติการ: Windows Xp เว็บไซต์: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx ดาวน์โหลด: โปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer คลิกที่นี่ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว สามารถทำการคลิกขวารูปที่ต้องการย่อ แล้วเลือกเมนู Resize Pictures จากนั้นเลือกขนาดไฟล์ตามที่ต้องการ กด OK แล้วโปรแกรมจะทำการย่อรูป และโปรแกรมจะบันทึกไฟล์รูปใหม่ที่ย่อนั้นโดยเพิ่ม ชื่อขนาดไฟล์... อ่านต่อ

การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร

การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร การเข้าสู่ระบบ KM แม่โจ้ – ชุมพร ที่ช่อง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (ด้านขวาล่าง) ให้ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะพาเข้าสู่หน้าระบบหลังบ้าน เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว ดูคู่เมือเพิ่มเติมที่เมนูบริเวณขวามือบน ... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ