บทความโดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เชื้อบีทีมีความบริสุทธิ์ เพราะจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการคัดเลือกและแยกเชื้ออาจมีการปะปนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแยกเชื้อจุลินทรีย์บีทีให้บริสุทธิ์มากที่สุด วัสดุและอุปกรณ์การแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที เชื้อจุลินทรีย์บีที น้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ NA Agar ตู้เขี่ยเชื้อ จานเพาะเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อ ตะเกียงแอลกอฮอล์ วีธีการเขี่ยแยกเชื้อ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้ลวดเขี่ยเชื้อ ตักเชื้อผสมมาแตะที่ผิววุ้นใกล้ๆ ขอบใดขอบหนึ่งของจานเพาะเชื้อ แล้วลากลวดเขี่ยเชื้อเบาๆ โดยใช้ด้านแบนของปลายลวดแตะ บนผิววุ้นไปมา... อ่านต่อ

มหัศจรรย์แห่งส้มจี๊ด (ตอนที่ 1)

มหัศจรรย์แห่งส้มจี๊ด (ตอนที่ 1) ส้มจี๊ด หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ส้มมะปี๊ด เป็นพรรณไม้ในกลุ่มเดียวกับมะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน แต่ส้มจี๊ดมีทรงต้นสวยงาม จึงมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้กระถางประดับ อีกทั้งยังให้ผลดกตลอดปี ผลแก่มีรสเปรี้ยวจัดใช้รับประทานแทนมะนาวได้ ลักษณะทั่วไปของส้มจี๊ด คือ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1.5-3 เมตร แตกแขนงเป็นพุ่มแน่น ใบรูปไข่กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 เซนติเมตร ผิวบางสีเขียว กลิ่นหอม เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม เนื้อมีรสเปรี้ยวจัด มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ถึงแม้ส้มจี๊ดจะมีผลขนาดเล็ก แต่ว่าผลส้มจี๊ดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งผล... อ่านต่อ

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบปลอดภัย ตอนที่ 1

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน น้ำ เศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆจากการศึกษาสามารถจำแนกชนิดของจุลินทรีย์เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้มากมาย แต่ที่จะนำมากล่าวนี้เป็นเพียงกลุ่มเดียว คือ แบคทีเรียบีที เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป วงจรชีวิต กลไกในการเข้าทำลายแมลง ข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อบีที เทคนิคการใช้เชื้อบีทีอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์บีทีที่มีในท้องตลาด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคและแมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืชที่สามารถทำความเสียหายให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก... อ่านต่อ

การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การใช้จุลินทรีย์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน น้ำ เศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆจากการศึกษาสามารถจำแนกชนิดของจุลินทรีย์เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้มากมาย แต่ที่จะนำมากล่าวนี้เป็นเพียงกลุ่มเดียว คือ แบคทีเรียบีที เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป วงจรชีวิต กลไกในการเข้าทำลายแมลง ข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อบีที เทคนิคการใช้เชื้อบีทีอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์บีทีที่มีในท้องตลาด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคและแมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืชที่สามารถทำความเสียหายให้แก่... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ