บทความโดย Wanchai

“CARE “ หลักบริการง่ายๆได้ใจลูกค้า

เขียนโดย Wanchai
ความประทับใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ทั้งตัวผู้ประกอบการและลูกค้าก็ต่างต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เราอาจไม่ถึงกับต้องยกลูกค้าเป็นพระเจ้าแต่การใส่ใจและจับความต้องการของลูกค้าได้ก็สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการของเราได้แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริการที่ดีนั้นก็ยังคงต้องอาศัยประสบการณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการทำอย่างต่อเนื่องด้วย เช่นเดียวกัน อ่านเจอบทความของ ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ ซึ่งเป็นสูตรง่ายๆ ที่ช่วยให้จำหลักการ บริการลูกค้าอย่างครบถ้วนได้ง่ายๆ ผ่านหลักการที่เรียกว่า CARE ซึ่งน่าสนใจทีเดียว หลัก การง่ายๆ ของดร. พงศ์รันย์ นั้นครอบคลุมภาพการบริการลูกค้าโดยเน้นให้มอง สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเรา แล้วจึงมองให้ลึกเข้าไปอีกว่าเหตุที่ลูกค้าต้องการให้เราทำอย่างนั้นเพราะ... อ่านต่อ

การจัดรูปแบบตารางใน โปรแกรม Microsoft Word

เขียนโดย Wanchai
การสร้างตารางใน Microsoft Office Word 2007  ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ต้องการแทรกตาราง  หลังจากสร้างตาราง Microsoft Office Word 2007 สามารถสร้างลักษณะที่กำหนดเองสำหรับตารางได้ด้วยการแยกหรือการผสานเซลล์ การเพิ่มหรือการลบ คอลัมน์หรือแถว หรือการเพิ่มเส้นขอบ ถ้าคุณกำลังทำงานกับตารางที่ยาว คุณสามารถทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าที่ตารางปรากฏ เมื่อต้องการป้องกันตัวแบ่งหน้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งขัดจังหวะความต่อเนื่องของตารางของคุณ คุณสามารถระบุวิธีการและตำแหน่งที่ตารางควรแบ่งข้ามหน้ากระดาษได้เช่นกัน ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง หลังจากสร้างตาราง คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งตารางได้โดยใช้ลักษณะตาราง ด้วยการวางตัวชี้บนแต่ละลักษณะตารางที่จัดรูปแบบไว้แล้ว... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ