บทความโดย ปิยนุช จันทรัมพร

ความสำคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์

ความสำคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ ภาพสีน้ำ โดย สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาพวาด เป็นวิธีที่สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สื่อสารกันได้โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา การสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์จึงต้องทำอย่างถูกต้อง แม่นยำ วัดขนาดอย่างละเอียด ตรงไปตรงมา นอกจากนั้นยังต้องมีสมดุล สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์มีข้อได้เปรียบภาพถ่ายและการใหข้อมูลด้วยการบรรยาย ในทางธรรมชาติวิทยาแล้วภาพวาดสามารถแสดงกายวิภาคและสันฐานที่ช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนั้นภาพวาดเป็นตัวแทนของประชากร... อ่านต่อ

ชันโรง

ชันโรง (Stingless bee) เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้ง แต่มีขนาดเล็กกว่า และไม่มีเหล็กใน เป็นแมลงที่ปรับตัวเก่ง อาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้ โพรงใต้ดิน หรืออาจพบเห็นได้ตามท่อเหล็ก ท่อประปา รูเสาต่าง ๆ มีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือเรียกว่าขี้ตังนีหรือขี้ตึง ภาคอีสานเรียกว่าขี้สูด ภาคตะวันออกเรียกว่าอีโลม ภาคตะวันตกเรียกว่าตุ้งติ้งและภาคใต้เรียกว่า อุง ชันโรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรพืช เนื่องจากการผสมเกสรของชันโรงไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถผสมเกสรพืชได้หลากหลายชนิดมากกว่าผึ้ง อีกทั้งมีระยะทางในการบินไปหาอาหารไม่ไกลจากรังมากนัก ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากการผสมเกสรของชันโรงจึงมีความแม่นยำมากกว่าผึ้ง การใช้ประโยชน์จากชันโรงนอกจากการผสมเกสรแล้ว... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ