บทความในหมวด การประมง

สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม

สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม แทนนิน (tannin, tannic acid) เป็นสารประกอบพอลิฟีนอลมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน มีจำหน่ายเป็นการค้าในรูปของกรดแทนนิค (tannic acid) เป็นสารให้ความฝาดและรสขม พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ใบชา ใบฝรั่ง ใบพลู ใบชุมเห็ด ผลไม้ดิบ เช่น ในเปลือกกล้วยดิบ เปลือกมังคุด เปลือกมะพร้าวอ่อน เมล็ดของผลไม้ เช่น องุ่น เม็ดในของมะขาม และพบในไวน์แดง (หทัยพร, 2547) รูปแบบของสารแทนนิน 1) ไฮโดรไลเซเบอแทนนิน (Hydrolyzable tannins) เป็นชนิดที่ประกอบด้วยโครงสร้างของสาร 2 กลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นน้ำตาล ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส และสารประกอบโพลีออล ทั้งนี้องค์ประกอบส่วนใหญ่จะพบส่วนกรดฟีนอลมากกว่าน้ำตาล พบมากในส่วนใบ ฝัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติเมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย แบ่งออกเป็นชนิดย่อยได้ 2 ชนิด คือ - แกลโลแทนนิน (Gallotannins)... อ่านต่อ

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำคัญแค่ไหนกับนักวิจัยยุคใหม่

ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำคัญแค่ไหนกับนักวิจัยยุคใหม่ การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์และความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยการนำสัตว์มาใช้สัตว์ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเกษตร การวิจัยเพื่อพัฒนาและผลิตยาสมุนไพร อาหาร วัคซีน รวมทั้งงานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน รวมทั้งงานผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการนำสัตว์มาเลี้ยง มาใช้นั้น ต้องมีวิธีการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์เหล่านั้นให้ได้มาตรฐาน ทั้งในช่วงก่อนการนำมาใช้ ระหว่างการใช้ และเมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องคำนึงถึงการจัดการกับสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้กินดี อยู่ดี มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ... อ่านต่อ

“เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

 “เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559  ขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรต่อไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สังคม... อ่านต่อ

ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปผลการเรียนรู้การเข้าร่วมอบรม โครงการ ก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558- 22 มกราคม 2559 โครงการนี้กองการเจ้าหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและทำความเข้าให้บทบาท หน้าที่ และแนวทางการปรับตัวทั้งในส่วนของการปรับตัว การเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาตนเองให้กับอาจารย์ใหม่ที่เพิ่งบรรจุในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 –ธันวาคม 2558 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 module แต่ละ module ประกอบไปด้วยรายละเอียด กิจกรรม และภาพประกอบดังต่อไปนี้ M1 เรียนรู้ความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน (จิตปัญญาศึกษา) (วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558) เรื่องราว/กิจกรรมที่ได้ทำหรือเรียนรู้ ... อ่านต่อ

ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี

ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี สัมมนาวิชาการ ทางเลือก-ทางรอด เทคนิคปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง “ครึ่งหลังปี 57” จัดโดย ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี สรุปความคืบหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับ EMS วิทยากร : ศ.ดร.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรค EMS/AHPND เป็นโรคระบาดเพราะมีการกระจายไปทั่ว สามารถติดกันได้ หากดูตับกุ้งอย่างเดียวว่าตับซีดแล้วตีความว่าเป็น EMS ไม่ได้ ต้องมีการตรวจทางวิทยาศาสตร์ เมื่อตรวจแล้วพบว่าตับเสียหายหนักจนทำให้กุ้งเสียชีวิต ดร.ไลน์เนอร์ ก็ออกมาพูดว่าสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย แบคทีเรียชนิดนี้มีโครโมรโซม 2 ชนิด เป็นสารพันธุกรรมที่เคลื่อนที่ได้... อ่านต่อ

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 (6 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารแปรรูป ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน... อ่านต่อ

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลา

การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารปลา วัตถุดิบอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมให้มีโปรตีน 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยปลาป่น กากถั่วเหลือง รำละเอียด ปลายข้าว และพรีมิกซ์ ปลาป่น เป็นวัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตอาหารปลา เนื่องจากปลาป่นมีโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนทุกชนิด มีแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสในปริมาณมาก และยังมีกลิ่นที่ดีช่วยกระตุ้นให้ปลามีความต้องการกินอาหารได้มากขึ้น ปลาป่นที่นำมาใช้ในการผลิตอาหารปลาควรมีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นไหม้ และปราศจากการปลอมปน แต่ในปัจจุบันปลาป่นที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดมีการปลอมปนกันมากโดยส่วนใหญ่แล้ววัตถุดิบที่นำมาปลอมปนได้แก่ ทรายละเอียด เปลือกหอย ยูเรีย ขนไก่... อ่านต่อ

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่2)

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่2) กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน (oil palm kernel meal) เป็นส่วนเหลือจากการหีบน้ำมันส่วนเนื้อในเมล็ดปาล์ม โดยจะมีโปรตีนสูงประมาณ 10-20% คาร์โบไฮเดรตประมาณ 40-50% เยื่อใยประมาณ 20-27% และมีไขมันประมาณ 10% ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าส่วนกากปาล์มน้ำมัน (Oil palm) ที่เป็นส่วนเหลือจากการหีบน้ำมันผลปาล์มทั้งผล มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างต่ำประมาณ 7% แต่เยื่อใยสูงประมาณ 30% ไขมันประมาณ 13 % และความชื้น 8.5% (สมพงษ์, 2526; Fetuga et al.,1977)  นอกจากนั้น กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันยังมีธาตุอาหาร และกรดอะมิโนต่างๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญและมีความสมดุล ยกตัวอย่างเช่นมีความสมดุลระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากกว่าในกากเมล็ดพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ (สุธา และเสาวนิต, 2544; McDonald et al.,1981) จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปผสมในวัตถุดิบอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ... อ่านต่อ

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่1)

การนำกากเนื้อในปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ (ตอนที่1) ปาล์มน้ำมันนับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี ความสำคัญ และปลูกกันมากทางภาคใต้ของประเทศไทย ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันได้ขยายตัวอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2513 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน 13,157 ไร่ และได้เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีพ.ศ.2532 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 854,000 ไร่ และเพิ่มมากขึ้นจนในปีพ.ศ.2547 มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ  1,844,266  ไร่  โดยร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดที่มีพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันมาก  คือ จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่การเพาะปลูกและให้ผลผลิต  550,233  ไร่  รองลงมา  คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่การเพาะปลูกและให้ผลผลิต 413,876 ไร่... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 212»
  • เข้าสู่ระบบ