Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป

Image Resizer เป็นหนึ่งในโปรแกรมชุด Microsoft PowerToys ของบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่แจกให้ใช้กันได้ฟรี(ลิขสิทธิ์ Freeware)

โดยที่ Microsoft PowerToys Image Resizer เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการย่อขนาดของรูปภาพ หรือลดขนาดของไฟล์ภาพลง โดยที่ไม่ทำให้ความคมชัดของภาพนั้นลดลงจากเดิมมากนัก

เกี่ยวกับ Microsoft PowerToys Image Resizer

 • ชื่อโปรแกรม: Image Resizer
 • ลิขสิทธิ์: Freeware
 • ขนาดไฟล์: 521 KB
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows Xp
 • เว็บไซต์: http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx
 • ดาวน์โหลด: โปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer คลิกที่นี่

การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer

 • เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว สามารถทำการคลิกขวารูปที่ต้องการย่อ แล้วเลือกเมนู Resize Pictures
  Microsoft PowerToys Image Resizer โปรแกรมย่อรูป
 • จากนั้นเลือกขนาดไฟล์ตามที่ต้องการ กด OK แล้วโปรแกรมจะทำการย่อรูป และโปรแกรมจะบันทึกไฟล์รูปใหม่ที่ย่อนั้นโดยเพิ่ม ชื่อขนาดไฟล์ เช่น (Small) เข้าไปต่อจากชื่อไฟล์เดิม (ซึ่งจะทำให้ชื่อรูปไม่ซ้ำกับชื่อรูปเดิม)
  Resize Pictures
 • หากต้องการย่อรูปครั้งละหลายๆไฟล์ ก็สามารถทำได้โดย กด Ctrl+A เพื่อเลือกรูปทั้งหมด หรือ กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกเลือกเฉพาะที่ต้องการย่อ จากนั้นค่อยคลิกขวาเลือกขนาดไฟล์ แล้วทำเช่นเดียวกันกับวิธีการที่ผ่านมาข้างต้น
  ย่อรูปโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerToys Image Resizer

แสดงความคิดเห็น

*

 • เข้าสู่ระบบ