Speaking to Wealth (ตอนที่ 1)

Speaking to Wealth (ตอนที่ 1)

เรียบเรียงโดย  อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน

ทำไมต้องพูดเป็น

 • เราอยากสื่อสารให้คนเข้าใจตรงกับที่เราคิดจริงๆ
 • คนพูดเป็นจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตมากกว่า
 • การพูดเป็น คือ อาวุธทางปัญญา แก้ปัญหาทุกอย่างจากหนักเป็นเบา

สิ่งที่จะทำให้พูดแล้วประสบความสำเร็จ

 • รูปลักษณ์ภายนอก : Personality เห็นชัด จับต้องได้ ดุจจีบหญิง ปิ๊งหนุ่ม
 • บุคลิกภาพภายใน : Characterization เป็นนามธรรม มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อการกระทำ เหมือนไฟฟ้าและกำลังลม
 • ความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญ ทักษะเสริมต่างๆ Specialty แสดงแล้วประจักษ์ราวกับเงาะถอดรูป สวย รวย เก่ง ครบเครื่อง

One Good Speech Can Change Your Life Completely.” (KruOh Charming on Stage)

การสื่อสารให้ได้ความ ผ่านกิจกรรม Zip Zap Zop

 • สายตา สื่อสารด้วย : สบตาผู้ที่เราพูดด้วย และสื่อความตั้งใจ
 • ท่าทาง : แสดงเจตนา “ฉันพูดกับเธอ” และช่วยสื่อความหมายด้วย
 • วาจา : เสียงดัง ฟังชัด ชักชวน
 • เปิดหู เปิดตาฟัง พอๆ กับเอ่ยปากพูด
 • ตื่นตัว ทั้งฟัง ทั้งพูด กระตือรือร้น
 • ฟังให้รู้ความ เขาพูดอะไรกัน ถึงไหน

The great man speaks less to mean more” (Kruoh Charming on Stage)

We belive : Face Expression Tell The Truth

พลาดนะ ถ้าไม่รู้ ว่าเครื่องมือในการ “สื่อ” สาร คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่เอง

 • อารมณ์ ความรู้สึก
 • สีหน้า แววตา ท่าทาง
 • คำพูด

หน้าที่ของคำพูด

 1. แสดงความรู้ ข้อเท็จจริง
 2. แสดงความคิดเห็น
 3. แสดงความรู้สึก

สิ่งที่คนฟังสนใจ

 1. อ่านเราจากบุคลิกการแต่งกาย
 2. อ่านเราจากสีหน้า แววตา ท่าทาง
 3. อ่านเราจากน้ำเสียง
 4. ฟังสิ่งที่เราพูด

สิ่งที่คนพูดลืมนึก

 1. คนเรา “เชื่อ” ว่า อวัจนภาษาทั้งหมด พูดความจริงเสมอ (กิริยา ท่าทาง สีหน้า แววตา)
 2. เกิน 50% ของการขาย เขาซื้อหรือไม่ ตั้งแต่ 5 นาทีแรกของการพบกัน

(การขาย = ขายไอเดีย ขายผลิตภัณฑ์ ขายPeofile)

At First Sigh !!!!!

 • การพูดของเรา เริ่มตั้งแต่ คนดูเห็นเรา ไม่ใช่ เมื่อเราเริ่มพูด
 • คนดูตัดสินเราตั้งแต่ การปรากฏกายแรกเห็น
 • 5 นาทีแรก คือ การตอกย้ำความประทับใจนั้น หรือเปลี่ยนความคิดจากสิ่งที่แรกได้เห็น
 • จงเริ่มด้วยการฉาบฉายความมั่นใจไปสู่คนฟัง (แม้ตื่นเต้น ประหม่า กลัว)
 • เริ่มต้นดี ส่วนที่เหลือของการพูดจะง่ายมาก  ๆ

Good Speech Changes Many Lives”

แสดงความคิดเห็น

*

 • เข้าสู่ระบบ