องค์ประกอบกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว และวิธีการสกัด

จากการศึกษา เรื่อง การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Cold Process Coconut Oil) หรือเรียกอีกชื่อว่า น้ามันมะพร้าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) ที่ได้จากการคั้นกะทิสด ผสมน้าต้มสุก หรือผสมน้ามะพร้าว หมักจนเกิดการแยกตัว เป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุด เรียกว่า ครีม เป็นส่วนของโปรตีน มีสีขาว ชั้นกลางเป็นส่วนน้ำมันมะพร้าว ชั้นล่างเป็นส่วน ของน้ำที่เกิดจากการหมัก จะได้ส่วนของน้ำมันประมาณ 15 % จากปริมาตรของน้ำกะทิเริ่มต้น น้ำมันนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รสชาติเหมือนมะพร้าวอ่อน น้ำมันสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น และไม่เกิดการบูดหรือกลิ่นหืน เนื่องจากในน้ำมันมะพร้าว มีสารโทโคเฟอรอล (Tocopherol) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิตามิน E ที่ป้องกันการเติมออกซิเจน (Antioxidant)

วิธีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

1. น้ำมะพร้าวสดไปขูด แล้วคั้นเป็นหัวกะทิ

2. น้ำหัวกะทิใส่ในภาชนะ (ขวดโหลแก้วหรือถังพลาสติก) เติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว (หรือใช้น้ำมะพร้าว) ในอัตราส่วน 1 : 1 แล้วปิดภาชนะด้วยผ้าสะอาด

3. นำมาหมักเป็นเวลา 7 ชั่วโมง จะเกิดการแยกชั้นระหว่าง กะทิ กับ น้ำหมัก อย่างชัดเจน แล้วหมักต่ออีก 2

4. เมื่อหมักได้ 9 ชั่วโมง จะเห็นน้ำมันแยกออกมาจาก กะทิอยู่ในรอยต่อระหว่างกะทิกับน้ำหมัก จากนั้นใช้สายยางดูดส่วนที่เป็นน้ำหมักออก

5. ปล่อยให้น้ำมันจัดตัวแยกออกจากกะทิ (ขณะนี้เรียกว่าครีม) อีก 1 วัน แล้วค่อย ๆ แยกกรองส่วนที่เป็นน้ำมันออก

6. หากการกรองยังได้น้ำมันที่ไม่ใสพอ ให้วางน้ำมันที่กรองแล้วทิ้งไว้อีก 7 วัน แล้วกรองใหม่

7. ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100 % เก็บบรรจุขวดไว้ได้นาน

ตารางแสดงกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าว

จากผลการวิเคราะห์โดยสำนักวิจัยและพัฒนาพืชน้ำมัน กรมวิชาการเกษตร

ชนิดของกรดไขมัน ร้อยละ
กรดไขมันอิ่มตัว
Lauric acid 43.38
Myristic acid 20.95
Palmitic acid 11.64
Caprylic acid 4.74
Capric acid 4.44
Steric acid 2.85
Caproic acid 0.29
รวมกรดไขมันอิ่มตัว 88.29
กรดไขมันไม่อิ่มตัว
Oleic acid 9.62
Linoleic acid 2.09
รวมกรดไขมันไม่อิ่มตัว 11.71

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ