ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และขบวนการส่งออกผลผลิตกล้วยหอมทองให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และขบวนการส่งออกผลผลิตกล้วยหอมทองให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัย

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิต จะต้องทำการเช็ควันตัดปลีกล้วย หลังตัดปลีกล้วย 90 วัน การส่งเข้ากลุ่มนั้นผล

ผลลิตจะต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยให้กล้วยมีเนื้อแบบมันปู คือเนื้อ 75%

2. การนำผลผลิตสู่โรงงาน จะต้องทำการแจ้งโรงงานให้ทราบก่อนการตัดกล้วย เพื่อคำนวณว่าผลผลิตมี

เท่าไร รวมถึงก่อนทำการปลูกกล้วย การตัดปลีกล้วยต้องแจ้งให้โรงงานทราบด้วย

3. การคัดแยกผลผลิต ต้องดูลักษณะผล ขนาดของกล้วย การเรียงตัวของหวี และดูการเกิดโรคและแมลง

4. การเช็คสีเนื้อและชำแหละหวี มีขั้นตอนดังนี้

4.1 ตัดหวีออกจากก้านเครือกล้วย

4.2 ใช้มีดปาดผลของกล้วยลูกใดลูกหนึ่งเพื่อดูสีเนื้อ

4.3 เนื้อกล้วยที่สุกได้ประมาณ 75% จึงจะสามารถส่งออกได้

4.4   เนื้อกล้วยที่มีสีขาว หรือเหลืองเกินไปทำการคัดออก

5. การตัดแต่งหวีกล้วย เพื่อสะดวกในการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

6. การทำความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ติดมากับกล้วย

7. การทำให้แห้ง โดยการเช็ดลูกกล้วยให้แห้งด้วยผ้า เพื่อไม่ให้กล้วยเน่าหรือเป็นปานแดง

8. การเช็คโรคแมลง เช็คแมลงตามช่องว่างของกล้วยแต่ละลูก เพื่อไม่ให้แมลงติดไปกับกล้วยที่จะส่งออก

9. การเข้าอุโมงค์ลม โดยการนำกล้วยตั้งบนสายพานและผ่านเข้าไปในอุโมงค์ลม เพื่อเป่าให้กล้วยแต่ละลูกแห้งอีกครั้ง

10. การชั่งน้ำหนัก เพื่อให้ทราบว่ากล้วยหนึ่งกล่องควรใส่กี่หวี

11. การติดสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาขอกล้วยแต่ละลูก โดยมีเลขรหัสระบุที่สติ๊กเกอร์

12. การบรรจุกล่อง มีขั้นตอนดังนี้

12.1 กล่องที่นำมาบรรจุเป็นกล่องกระดาษมีความหนา 3 ชั้น สามารถทนแรงกดทับได้ถึงร้อยกิโลกรัม

12.2 ในกล่องจะมีถุงใส่กล้วยเพื่อลดอัตราการหายใจ และมีแผ่นพลาสติก เพื่อป้องกันการกระแทกของกล้วยอีกชั้นหนึ่ง

12.3 เมื่อใส่กล้วยลงในถุงแล้วจะใช้เครื่องดูดอากาศออกเป็นสุญญากาศ เพื่อไม่ให้กล้วยเสียดสีจนเกิดรอยช้ำหรือแผลที่ผลกล้วย

13. การชั่งน้ำหนักกล่อง เพื่อที่จะคำนวณว่าการส่งออกกล้วยแต่ละครั้งส่งไปกี่ตัน และน้ำหนักกล่องเกินหรือไม่ โดยกล้วยแต่ละกล่องจะต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 13.5 กิโลกรัม และไม่ควรเกิน 14 กิโลกรัม

14. เก็บเข้าห้องเก็บอุณหภูมิ มีขั้นตอนดังนี้

14.1 เรียงกล่องแบบการก่ออิฐ เพื่อป้องกั้นไม่ให้กล่องล้มเมื่อเรียงกล่องสูงขึ้น

14.2 เมื่อเอากล่องกล้วยเข้าในห้องเก็บอุณหภูมิในห้องควรมีอุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส

14.3 เมื่อนำกล้วยลงเรือที่จะส่งออก จะปรับอุณหภูมิในตู้ให้เหลือ 14 องศาเซลเซียส

14.4ทำการค่อยๆ ปรับอุณหภูมิลงเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้กล้วยเกิดอาการสะท้านหนาว

15. การส่งออก โดยการขนส่งทางเรือ เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของกล้วย

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ