โปรแกรมฐานข้อมูลการใช้สารเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

การเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ผ่านมาการเช็คสารเคมีและอุปกรณ์ต้องจดบันทึกแล้วนำมาคำนวณอีกครั้งทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน จึงมีการเรียนรู้เรื่องโปรแกรมเอ็กเซลล์กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวคำนวณออกมาทั้ง

-จำนวนปริมาณการใช้

-จำนวนปริมาณที่เหลือ

-คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ไป

เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบ มีแผนการทำงานจึงมีโปรแกรมนี้เกิดขึ้น และจะมีการปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปให้ดีขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูไฟล์ข้อมูล

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ