พลังงานลมเพื่อการสูบน้ำ

พลังงานลมเพื่อการสูบน้ำ

หลักการทำงาน

เมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหันลม กังหันลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานกลโดยการหมุนของใบพัด แรงจากการหมุนของใบพัดนี้จะถูกส่งผ่านแกนหมุนทำให้เฟืองที่ติดอยู่กับแกนหมุนเกิดการหมุนตามไปด้วย พลังงานกลที่ได้จากการหมุนของเฟืองนี่เองที่ถูกประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการเช่น ในกรณีที่ต้องการใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจะต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งเมื่อเฟืองของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขับเคลื่อนให้แกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย ด้วยหลักการนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ ส่วนในกรณีของการใช้กังหันลมในการสูบน้ำสามารถนำเอาพลังงานกลจากการหมุนของเฟืองนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงเพื่อทำการสูบน้ำมาเก็บแท็งค์เก็บน้ำและนำไปใช้ในงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

ปัญหาและอุปสรรค์

  1. ทิศทางลมและความแรงของลม มีผลส่งต่อการของชุดกังหันลม
  2. อายุการใช้งานลดลง เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล
  3. อุปกรณ์บางตัว หาซื้อยาก เนื่องจากในท้องที่ไม่ค่อยนำมาขาย

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ