พลังงานลมจากคอย์ลร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการทำงาน
ใช้พลังงานลมจากลมที่ได้มาจากคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมาทำการผลิตไฟฟ้า โดยนำไดที่สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.)มาทำการติดตั้งพร้อมใส่ใบพัด จากนั้นเดินระบบสายไฟจำนวน 2 เส้น คือสายบวก และ สายลบ แล้วต่อเข้าไปยังแบตเตอรี่ เพื่อสำรองไฟเก็บไว้ แล้วนำตัวแปลงไฟฟ้า (Inverter) มาต่อเข้ากับแบตเตอรี่เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.) มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) ซึ่งง่ายต่อการนำไปใช้งาน เช่น หลอดไฟฟ้า ปั๊มออกซิเจน เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค์
1. ทิศทางลมของคอย์ลร้อนนั้นจะมีลักษณะการระบายลมออกทางด้านข้าง ส่งผลทำให้ลมที่นำไปขับใบพัดนั้น ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
2. การตัดต่อของพัดลมคอย์ลร้อนของเครื่องปรับอากาศมีผลต่อการประจุไฟ เนื่องจากอุณหภูมิในห้องเมื่อถึงองศาที่ตั้งไว้ ระบบเครื่องปรับอากาศก็จะทำการตัดวงจรออก ทำให้พัดลมคอย์ลร้อนไม่ทำงาน
3. อุปกรณ์บางตัว หาซื้อยาก เนื่องจากในท้องที่ไม่ค่อยนำมาขาย

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ