รู้ทันพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์และโทษอย่างไร ซึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากเกินไปและฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดภาวะ โลกร้อน ทำให้ทั่วโลกตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
จากสถิติการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี่ 2551 มียอดการใช้พลังงานไฟฟ้า 134,937 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 396,097 ล้านบาท) จากสถิติดังกล่าวถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูงและจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีซึ่งถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูง หากเราหยุดคิดสักนิดก่อนการใช้ไฟฟ้า ก็เป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

ปุจฉา: สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่
วิสัจชนา : สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15-20 ปี หากเราไม่ใช้กระแสไฟมากเกินขนาดของอุปกรณ์ ถูกกระแทก ตากแดดตากฝน
ปุจฉา : เราสามารถเสียบต่อปลั๊กพ่วงได้มากน้อยเพียงใด
วิสัจชนา : ปลั๊กพ่วงแต่ละรุ่นมีขีดความสามารถในการทนต่อกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน โดยจะเขียนติดไว้กับตัวปลั๊กเลย ถ้าเราใช้มากกว่านั้นฟิวส์จะขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสูงจนไฟไหม้ ไม่ควรใช้ปลั๊กพ่วงแบบไม่มีฟิวส์และสวิตช์เปิดปิดเด็ดขาด

ปุจฉา : หลอดตะเกียบประหยัดไฟ้กว่าหลอดไส้กี่เท่า
วิสัจชนา : หลอดตะเกียบประหยัดไฟ้กว่าหลอดไส้ประมาณ 6-8 เท่าและใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า โดยจะช่วยประหยัดไฟได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ แต่อายุการใช้งานของหลอดขึ้นอยู่กับสภาพการติดตั้ง
ปุจฉา : ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศมาล้างด้วยหรือไม่
วิสัจชนา : การดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟและส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วย การทำความสะอาดครั้งใหญ่ควรทำอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
ปุจฉา : ทิ้งหลอดไฟเป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมไหม
วิสัจชนา : เป็นภัยต่อชีวิตและพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะหลอดไฟเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายและเผาไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดหลอดไฟอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ไปทำลายสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศของโลก โดยต้องห่อกระดาษหรือกล่องที่ใส่มาตอนซื้อ และเขียนกำกับไว้ด้วยว่าเป็น “หลอดไฟ” (เจ้าหน้าที่จัดเก็บจะได้เห็นและใช้ความระมัดระวังมากขึ้น)

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ