Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล”

การสร้างแบรนด์ถือเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs ในยุคของโลกแห่งการแข่งขันจำเป็น จะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากแบรนด์จะชํวยสร้างมูลคําเพิ่มและยอดขาย สร้างผลกำไรและความมั่นคงทาง ธุรกิจ โดยแบรนด์คือความประทับใจโดยรวมของสินค้าและการบริการ แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบาย ได้ ให้ความความรู้สึกและความหมายที่ดี ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแพง เพื่อให้ตัวเองได้แบรนด์ที่ตัวเองพึงใจ โดยอาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์ กล่าวภายในงานสัมมนา Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล” ว่า แบรนด์ดิ้ง (Branding) จะเกิดขึ้นจากตัวผู้ประกอบการเอง และต้องมีข้อมูลเข้าไปสนับสนุน การทำธุรกิจ ต้องมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเข้าใน อุปสงค์ (demand) ของตลาด รอบของการซื้อซ้ำเป็นสิ่งสำคัญมาก พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าสามารถพยากรณ์การซื้อซ้ำได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกลูกค้า นั่นคือเราเลือกอนาคตธุรกิจของเราเอง (ดูผู้มีกำลังซื้อ) ลูกค้าที่มีการจับจ่ายซื้อสินค้าง่าย จะมีการซื้อถี่ เพราะอำนาจการซื้อสูง มีกำลังซื้ออยู่ในระดับที่ดี ตัวอย่างเช่น ในสินค้ากลุ่มแฟชั่น สไตส์หรือรสนิยม จะเป็นตัวแบ่งกลุ่มคน หรือกลุ่มลูกค้าออกจากกันทั้งหมด และถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการ เราจะต้องรู้ว่า Key Success ว่าคืออะไร การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เราจะสามารถทำได้อย่างไร?

มาตราฐานสินค้า ใช้ดัชนี (index) เป็นตัวชี้วัด ไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนคนเป็นจำนวนมาก สามารถใช้ระบบเข้าไปจัดการได้ทั้งหมดในระบบการผลิต หน้าที่ของตัวผู้ประกอบการ (เถ้าแก่) คือทำให้ธุรกิจมีผลกำไร การเริ่มต้นธุรกิจ การขาดประสบการณ์ห้ามผลีผลาม อาจทำให้เล็กที่สุด ทำให้มีภาระทางธุรกิจให้น้อยที่สุด ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การสร้างแบรนด์ ถ้ากิจการขาดเรื่องทุนหรือเงินได้ คอนเนคชั่น (connection) สามารถช่วยได้ คอนเนคชั่นทางธุรกิจเป็นทรัพยากรที่ไปทดเงินทุนได้ หรือมีประสบการณ์ในทางที่ถูกต้อง เช่น เรียนรู้ทางการจัดการ มีความรู้ในการจัดการ จะบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งเวลาเป็นทรัพยากรต้นทุนที่มีมูลค่าสูงสุด (เป็นทรัพยากรไร้ขอบเขต) ใครใช้เวลาได้มากกว่ากัน ผู้นั้นจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่า คนเป็นเถ้าแก่ ต้องทำหน้าที่เป็นสมองของบริษัท การไว้วางใจเกิดจากลูกค้าเกิดการประทับใจอย่างสูง จะดึงดูดให้ลูกค้าให้ซื้อสินค้า ความสนใจที่ดึงดูดไปสู่การขายเท่านั้นที่สนใจ การวิเคราะห์ถึงรูปแบบว่าสอดคล้องไปสู่อุปสงค์ (demand) ของตลาดหรือไม่ เช่น เทรนของธุรกิจเสื้อผ้า จะมีช่วงเวลา (season) เป็นตัวทำให้อุปสงค์ (demand) แตกต่างกันออกไป มีแสงสว่างเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อสี นอกจากนี้มีเรื่องวัตถุดิบเข้าไปเกี่ยวข้อง ความหนัก ความเบา ก็แตกต่างกัน มีเรื่องของจิตวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น ในช่วงสงคราม จะพบว่าคนส่วนใหญ่จะมีความต้องการสีที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เสื้อผ้าที่สวมใส่ง่าย เทคนิคของการตัดเย็บ เช่น การตัดเย็บแบบมระบาย เป็นต้น แต่ละช่วงเวลา (season) จะมีความแตกต่างของเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนกัน

ผู้ประกอบการต้องการให้ธุรกิจแบรนด์ดิ้ง (Branding) ประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วยเรื่องของการทำกำไรสูงสุด ยอดขายสูงสุด มั่นคง ชื่อเสียง เกิดแบรนด์รอยัลตี้ (Brand Loyalty) ที่มีความเป็นเอกภาพสูง มีอัตลักษณ์ (เอกภาพด้านภาพลักษณ์) การเติบโต อิสระภาพทางธุรกิจ (ความเป็นผู้นำ) และนำไปสู่อิสระภาพของผู้ประกอบการ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากกฏธรรมาภิบาล

ตัวอย่าง Branding Key Success ของธุรกิจเสื้อผ้า ประกอบด้วย

  1. การผลิตและการบริหารมูลค่าสินค้า สามารถทำให้เกิดความไว้วางใจในแบรนด์สินค้า และทำให้เกิดชื่อเสียงตามมา
  2. การตลาด คลอบคลุม 4’P จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกำไรสูงสุด
  3. การบริหาร ครอบคลุมถึงการผลิต และโครงสร้างขององค์กร
  4. การเงิน/การบัญชี

ผัง Positioning (ตำแหน่งทางด้านการตลาด สินค้า และราคา)

การเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่หรือแบรนด์ขนาดเล็ก ก็ล้วนเริ่มจากการพัฒนาสินค้า หรืองานบริการที่คุณมีอยู่ในมือก่อน โดยคุณควรที่จะเริ่มนำงานออกแบบเข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้า หรืองานบริการ โดยการถีบตัวเองจาก OEM มาเป็น ODM (องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยงานออกแบบ) เพราะลำพังเพียงแค่ผลิตงานตามใบสั่งหรือการลอกเลียนแบบนั้นไม่สามารถทำให้คุณเกิดเอกลักษณ์ได้เลย และถ้าคุณมีงานออกแบบที่ดีมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยปูทางให้คุณก้าวไปสู่ขั้นตอนของ OBM (องค์กรที่มีแบรนด์อยู่ในหัวใจ) ได้อย่างไม่ยากนัก

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ