มอเตอร์สำหรับเครื่องบดน้ำพริกแกง

การจัดทำเครื่องบดเครื่องแกงเพื่อประกอบการค้าให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และขยายระบบเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการจัดทำเครื่องบดน้ำพริกแกมีหลักการทำงานดังนี้

การทำงานเบื้องต้น

เครื่องบดน้ำพริกแกงใช้มอเตอร์จักรยาน เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งใช้มอเตอร์ D.C.  24Vdc โดยที่มีรอบการทำงานของมอเตอร์อยู่ที่ 450 รอบต่อนาที เป็นความเร็วรอบที่ต่ำ แต่ใช้กำลังหรือแรงบิดที่สูง ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนตัวเฟืองที่ให้กำลังต่อเนื่อง สามารถนำมาฉุดลากเครื่องบดน้ำพริกแกงได้ ซึ่งมอเตอร์จักรยาน เป็นมอเตอร์ D.C.  ต้องใช้ไฟฟ้า D.C. 24Vdc จึงจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้า อยู่ 2 ระบบคือ

1) ใช้ไฟจากแบเตอรี่ โดยใช้โซลล่าเซลล์เป็นตัวผลิตไฟฟ้าเข้าในแบตเตอรี่แล้วนำมาใช้กับมอเตอร์เพื่อบดน้ำพริกแกง

2) ใช้ไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 220 Vac. เปลี่ยนเป็น 24 Vdc.  ซึ่งนำมจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์เช่นกัน

ปัญหาและอุปสรรค

1.  มอเตอร์จักรยานเป็มอเตอร์ D.C. หาซื้อยาก และมีราคาค่อนข้างสูง แหล่งจ่ายไฟต้องมีแรงดันสม่ำเสมอ

2. แบตเตอรี่และโซล่าเซลล์มีราคาสูง ต้องคำนึงถึงจุดคุ้มทุนว่ามีความเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

1) การประกอบหรือการคำนวนควรมีช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ประกอบตัวเครื่อง

2) ควรมีการบำรุงรักษาเป็นระยะ

3) ควรทำความสะอาดก่อน – หลัง ใช้งานเป็นประจำ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ