เทคนิคการทำข้อสอบlistening โทอิค

การทำข้อสอบการฟังค่อนข้างยากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อย  แต่ก็มีเทคนิคในการทำข้อสอบก็คือ การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำข้อสอบ นั้นคือเราต้องรู้ว่า ข้อสอบประกอบด้วยอะไรบ้าง ในส่วนของข้อสอบโทอิค part listening ประกอบด้วย 4 ส่วน

1.  จะเป็นการทดสอบการฟังเกี่ยวกับรูปภาพ คือ จะมีรูปภาพมาให้ แล้วเราก็ฟังสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับรูปภาพ  รูปภาพที่ให้มาอาจสื่อถึงเรื่อง เขากำลังทำอะไรอยู่  รูปภาพนั้นคืออะไร เป็นต้น   ตัวอย่าง ผู้หญิงกำลังเล่นคอมพิวเตอร์ เราก็บอกตามความเป็นจริงที่เราเห็นและได้ฟังจากบทสนทนา หลังจากนั้นก็เลือกคำตอบที่ตรงที่สุด

คือ The woman is facing the monitor.  ผู้หญิงกำลังนั่งอยู่หน้าจอคอม

ซึ่งตัวเลือกแต่ละตัวคุณจะไม่มีโอกาสเห็น ดังนั้นคุณจะต้องใช้สมาทธิ ขั้นสูงและฟังข้อมูลตามความเป็นจริง อะไรไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องไปยุ่งกับมัน

2. เทคนิคการทำข้อสอบแบบถามตอบ เป็นข้อสอบฟังแบบที่สอง จะใช้ฝรั่งสองคนมาพูดให้ฟังและถามคำถามเกี่ยวกับ who, what, when, where, why, who, how จากนั้นเมื่อได้ยินคำตอบก็ให้เลือกคำตอบได้เลย ซึ่งผู้ฟังจะต้องอาศัยข้อมูลที่เขาให้มา เช่น ถามใคร ก็ตอบคน เวลาฟังก็สังเกตว่าเขาใช้tense ไหน ก็ตอบtense นั้น

3 .  เป็นการฟังบทสนทนาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมาก คุณจะได้ยินบทสนทนาแต่จะไม่เห็นบทพูด หลังจากฟังบทสนทนาจบแล้วก็เลือกคำตอบถ้ายากก็ต้องหัดฝึกฟังหลายรอบ

4.  เทคนิคการทำข้อสอบแบบสนทนายาว ต้ออ่านคำถามก่อนถ้าไม่อ่านคำถามก่อนเราจะมีรู้ว่าเขาต้องการอะไร

ข้อเสนอแนะ วิธีฟัง

1. ให้ฟังเฉพาะคำพูดที่เสียงๆ พยางค์ที่เน้นๆเท่านั้น คำพูดที่เสียงเบาๆ มันก็หมายความว่าไม่มีความสำคัญ

2.  คำพูดประเภทladies and gentlemen เป็นคำทักทายไม่ต้องสนใจมัน แต่เมื่อเขาพูดเสร็จเราต้องรู้ว่า ใครทำอะไรที่ไหนให้ได้

3.  อย่าคาดหวังว่าจะต้องเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเพราะเป็นไปไม่ได้ คำที่ต้องให้ความสำคัญคือคำที่บอกจำนวน พวกตัวเลขทั้งหลาย น้ำหนัก มาตราชั่งตวงวัดทั้งหลาย  คำเชื่อม คำกริยาต่างๆ รวมทั้งทิศทาง

4. อย่าเสียดายข้อที่ทำไม่ได้ จะทำให้เสียกำลังใจให้ข้ามไป

นอกจากนั้นการเพิ่มคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญทึควรรู้ เช่น decide vt  หมายถึง ตกลงใจ,ตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ