การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เชื้อบีทีมีความบริสุทธิ์ เพราะจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการคัดเลือกและแยกเชื้ออาจมีการปะปนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแยกเชื้อจุลินทรีย์บีทีให้บริสุทธิ์มากที่สุด

วัสดุและอุปกรณ์การแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที

  1. เชื้อจุลินทรีย์บีที
  2. น้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
  3. อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ NA Agar
  4. ตู้เขี่ยเชื้อ
  5. จานเพาะเชื้อ
  6. เข็มเขี่ยเชื้อ
  7. ตะเกียงแอลกอฮอล์
วีธีการเขี่ยแยกเชื้อ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

1.ใช้ลวดเขี่ยเชื้อ ตักเชื้อผสมมาแตะที่ผิววุ้นใกล้ๆ ขอบใดขอบหนึ่งของจานเพาะเชื้อ แล้วลากลวดเขี่ยเชื้อเบาๆ โดยใช้ด้านแบนของปลายลวดแตะ บนผิววุ้นไปมา 4-5 เส้น แต่ละเส้นให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระวังอย่าให้ลวดเขี่ยเชื้อฝังลงไปในวุ้น ปิดฝาจาน

2.เผาลวดเขี่ยเชื้อให้แดง แล้วปล่อยให้เย็นในอากาศใกล้กับบริเวณเปลวไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่ปลอดเชื้อ

3.หมุนจานเล็กน้อยให้เหมาะและถนัดในการทำ การเขี่ยครั้งที่สองให้เปิดฝาจานทำการเขี่ยในลักษณะที่ให้ลวดเขี่ยเชื้อผ่านเชื้อที่แตะไว้ในครั้งแรก ลากไปมาบนผิววุ้น 5-6 เส้น พยายามบังคับมือให้ขีดเส้นใกล้กันที่สุด

4.ทำเช่นเดียวกันในครั้งที่ 3 และที่ 4 โดยอาจไม่ต้องเผาลวดเขี่ยเชื้อ แต่ระวังอย่าให้ลวดเขี่ยเชื้อไปแตะเชื้อตามแนวเส้นที่ได้ เขี่ยไว้ก่อน

5.บ่มเชื้อไว้ในลักษณะคว่ำจานที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่กำหนดจนกว่ามีโคโลนีเดียวๆ เจริญใหญ่พอที่จะเขี่ยเชื้อได้สะดวก ซึ่งปกติแล้วใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพ/ข้อดี

การแยกเชื้อบริสุทธิ์โดยวิธีนี้ คือใช้เครื่องมือน้อย  สะดวก รวดเร็ว และใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงนิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ

ข้อจำกัด

1. การใช้เทคนิคแยกเชื้อบริสุทธิ์ต้องสะอาด ทั้งอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติ

2. เทคนิคแยกเชื้อบริสุทธิ์ ต้องระวังการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่น

3. จะเขี่ยแยกเชื้อทุกครั้งจะต้องปลอดเชื้อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่น

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ