การบริหารองค์กรภาค 2

บางครั้งการที่พนักงานขาดแรงจูงใจในการมาทำงานเช่น ขาดงานบ่อย มาทำงานสาย สาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่มีนโยบายหรือทิศทางที่ชัดเจน หมายถึงคนที่ทำดี มาเช้าขยันทำงานก็ไม่ได้รับผลใดๆ เช่นการชมเชย หรือสร้างความภาคภูมิใจใดๆเลย แต่ดิฉันมีวิธีแก้ได้แบบง่ายๆ โดยการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพนักงาน  ซึ่งเราจะต้องมีการสำรวจประวัติหรือข้อมูลพนักงานว่า ส่วนใหญ่แล้วในหน่วยงานมีเป้าหมายชีวิต สิ่งที่ชอบ และสิ่งที่ไมชอบอะไรบ้าง แล้วก็นำมาสร้างแรงกระตุ้น เช่นสำรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ชอบความก้าวหน้าในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนก็จะต้องมีขบวนการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นระบบและยุติธรรม โปร่งใส ก็จะทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงาน  ร่วมทั้งการเห็นความสำคัญและคุณค่าทุกพนักงานทุกคนและทุกงาน เท่านี้ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการทำงานเนื่องจากมีหัวหน้าที่ให้ความสำคัญกับลูกน้อง

ตรีชฎา  สุวรรณโน

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ