บทความในหมวด งานบริหารและธุรการ

พลังงานลมเพื่อการสูบน้ำ

พลังงานลมเพื่อการสูบน้ำ หลักการทำงาน เมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหันลม กังหันลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานกลโดยการหมุนของใบพัด แรงจากการหมุนของใบพัดนี้จะถูกส่งผ่านแกนหมุนทำให้เฟืองที่ติดอยู่กับแกนหมุนเกิดการหมุนตามไปด้วย พลังงานกลที่ได้จากการหมุนของเฟืองนี่เองที่ถูกประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการเช่น ในกรณีที่ต้องการใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจะต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไป ซึ่งเมื่อเฟืองของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขับเคลื่อนให้แกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย ด้วยหลักการนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ ส่วนในกรณีของการใช้กังหันลมในการสูบน้ำสามารถนำเอาพลังงานกลจากการหมุนของเฟืองนี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงเพื่อทำการสูบน้ำมาเก็บแท็งค์เก็บน้ำและนำไปใช้ในงานที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค์ ทิศทางลมและความแรงของลม... อ่านต่อ

การประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน

ปัจจุบัน เราต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศถึงปีละเกือบสามแสนล้านบาท มากถึงหนึ่งในสามของหนี้ที่เรามีอยู่พลังงานที่เราใช้มากมายขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ใช้มากเกินความจำเป็น ขาดความเอาใจใส่ รอบคอบ ไม่ได้คิดก่อนใช้ ทำให้เกิดการรั่วไหล สูญเปล่าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จริงๆ แล้ว หากเรารอบคอบกันสักนิดคิดก่อนใช้ เราจะประหยัดพลังงานลงได้อีกอย่างน้อยก็ร้อยละ 10นั่นหมายถึง การประหยัดเงินที่ต้องใช้จ่ายออกไปนอกประเทศเกือบสามหมื่นล้านบาททีเดียว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอนำเสนอการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงานเพื่อให้ผู้ที่สนใจ... อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทำให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษครุฑ และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่วงว่าหลักคำ ดังต่อไปนี้  ส่วนราชการ  ที่  วันที่  เรื่อง  และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อความ 1.  การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 1.1  การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย  3  เซนติเมตร  ขอบขวา  2  เซนติเมตร 1.2  การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้คำระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single 1.3  การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง... อ่านต่อ

การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงานและอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมที่ใช้พลังงานั้น ๆ มุ่งเน้นการลดต้นทุนพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยการจัดการพลังงานที่เป็นระบบ ระบบการจัดการพลังงานจะมีความคล้ายคลึงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการการจัดการความปลอดภัย ขั้นตอนการจัดการพลังงาน วิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น... อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document

ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document วันที่ 4 พฤษภาคม 2554... อ่านต่อ

รู้ทันพลังงาน

ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์และโทษอย่างไร ซึ่งท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ามากเกินไปและฟุ่มเฟือยจะทำให้เกิดภาวะ โลกร้อน ทำให้ทั่วโลกตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟ้า และใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จากสถิติการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ในปี่ 2551 มียอดการใช้พลังงานไฟฟ้า 134,937 กิกะวัตต์ชั่วโมง (ประมาณ 396,097 ล้านบาท) จากสถิติดังกล่าวถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูงและจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปีซึ่งถือว่าเป็นยอดตัวเลขที่สูง หากเราหยุดคิดสักนิดก่อนการใช้ไฟฟ้า ก็เป็นการช่วยประเทศชาติประหยัดและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ปุจฉา: สายไฟฟ้ามีวันหมดอายุหรือไม่ วิสัจชนา : สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า... อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 2«12
  • เข้าสู่ระบบ