บทความในหมวด งานบริการวิชาการ

เทคนิคการจัดรายการวิทยุอย่างมืออาชีพ

นักจัดรายการวิทยุ (DJ) ย่อมาจากคำว่า Disc Jockey ซึ่งหมายถึง ผู้จัดรายการเพลงนำเสนอเนื้อหารายการทางสถานีวิทยุเพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ดำเนินรายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการอ่าน การพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคล การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ทางจดหมายหรือวิธีอื่นๆ ควบคุมการนำเสนอเนื้อหารายการภายในเวลาที่กำหนด ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรายการ ผู้เขียนบทวิทยุ เพื่อให้ดาเนินรายการเป็นไปตามรูปแบบอย่างถูกต้อง รวมทั้งการศึกษา ค้นคว้า และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ การโฆษณาสินค้าหรือบริการแทรกในรายการ การจัดเตรียมเพลง เป็นต้น นักจัดรายการวิทยุ ควรพึงระมัดระวังไว้เสมอว่า... อ่านต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- ตัวอย่างนายชาญวิทย์ ... อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 2«12
  • เข้าสู่ระบบ