คลื่นเสียงแห่งความคิด คลื่นชีวิตของชุมชน

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ในระบบ FM Stereo Multiplex 90 MHz ส่งกระจายเสียงทุกวัน โดยวันจันทร์ – ศุกร์
เปิดกระจายเสียงเวลา 09.00 น. – 21.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดกระจายเสียงเวลา 09.00 น. – 17.00 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้

1. จังหวัดชุมพร

  • อำเภอเมือง
  • อำเภอสวี
  • อำเภอหลังสวน
  • อำเภอพะโต๊ะ
  • อำเภอละแม

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • อำเภอท่าชนะ
  • อำเภอไชยา
  • อำเภอดอนสัก
  • เกาะ (เกาะพงัน,เกาะสมุย,เกาะเต่า)

นอกจากการรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาผ่านระบบคลื่นความถี่วิทยุแล้ว ยังเพิ่มช่องทาง ให้สามารถเลือกรับฟังผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทาง www.chumphon.mju.ac.th/radio ทั้งในแบบ รับฟังการกระจายเสียงสด (Live Radio) และแบบเลือกรับฟังย้อนหลัง (Radio on Demand)